چک لیست پیشگیری از سرماخوردگی

 

آیا اطرافیان شما به سرماخوردگی دچار شده اند؟ نگران نباشید، شما با رعایت موارد زیر به راحتی می توانید سلامتی خود را حفظ کنید!

 • دستانم را امروز بارها شسته ام
 • از ضدعفونی کننده های دارای الکل هنگامی که آب و صابون نبوده استفاده کرده ام
 • دستگیره های درب و کلیدهای چراغ را تمیز کرده ام
 • دستانم را از صورتم دور نگاه داشته ام
 • بیشتر روزهای این ماه تغذیه سالمی داشته ام
 • هنگام عطسه یا سرفه، بینی و دهانم را با آرنجم پوشانده ام
 • به موسیقی برای کاهش استرس گوش داده ام
 • شب گذشته حداقل 7 تا 8 ساعت خوابیده ام
 • این هفته از افرادی که بیمار بوده اند فاصله گرفته ام
 • بیشتر روزهای این هفته 30 دقیقه ورزش کرده ام
 • وسایلم چون گوشی تلفن، کیبورد و ... را با دیگران تقسیم نکرده ام