مواردی که می بایست در مورد آنتی بیوتیک ها بدانیم

مقاومت آنتی بیوتیکی یک مشکل رو به رشد در سرتاسر جهان است. عامل اصلی این مشکل مصرف بیش از حد و نادرست این دارو است. در ادامه به موارد نیاز و عدم نیاز به آنتی بیوتیک در خصوص عفونت های رایج و آسیب های بالقوه مصرف این دارو می پردازیم.

اگر دچار سرماخوردگی یا آنفلوانزا شده اید، آنتی بیوتیک به شما کمک نخواهد کرد

آیا می دانید سرماخوردگی، آنفلوانزا، اغلب گلودردها، برونشیت و بسیاری از عفونت های گوش و سینوس به واسطه ویروس ها به وجود می آیند؟ آیا می دانستید آنتی بیوتیک ها در مقابله با ویروس ها اثربخشی ندارند؟ این موارد صحت دارند. برای اکثر قریب به اتفاق عفونت های دستگاه تنفسی آنتی بیوتیک ها موثر نبوده و کاربرد ندارند.

What everyone should know about antibiotics1

آنتی بیوتیک ها عفونت های باکتریایی را درمان می کنند نه عفونت های ویروسی چون:

  • سرماخوردگی یا آنفلوانزا

  • بیشتر سرفه ها و برونشیت

  • بیشتر گلودرد ها

  • آبریزش بینی

What everyone should know about antibiotics3

مصرف آنتی بیوتیک در عفونت های ویروسی موجب این موارد نمی شود:

  • درمان عفونت

  • ممانعت از ابتلای افراد دیگر به بیماری

  • بهتر شدن بیمار

What everyone should know about antibiotics2

 

آنتی بیوتیک ها می توانند بیش از آنکه مفید باشند آسیب وارد کنند

استفاده از آنتی بیوتیک زمانی که عفونت ویروسی دارید ممکن است بیش از منافع، مضرات داشته باشد:

  • مصرف آنتی بیوتیک خطر دچار شدن به عفونت های مقاوم به آنتی بیوتیک در آینده را افزایش می دهد.

  • آنتی بیوتیک ها باعث از بین رفتن باکتری های مفید در روده و نهایتا جایگزینی و رشد باکتری های مضر چون کلستریدیوم دیفیسیل می شوند.

  • آنتی بیوتیک ها یکی از هر 5 مراجعه به بخش اورژانس بابت عوارض جانبی دارو را به خود اختصاص می دهند. همچنین این دارو شایعترین عوارض جانبی دارو در افراد کمتر از 18 سال را شامل می شود.

What everyone should know about antibiotics5

بسیار اهمیت دارد که از آنتی بیوتیک، تنها در عفونت های باکتریایی استفاده شود زیرا ممکن است شما و فرزندتان را در معرض خطر عوارض جانبی و البته مقاومت آنتی بیوتیکی قرار دهد.

What everyone should know about antibiotics4

برخی از موارد مصرف و عدم مصرف آنتی بیوتیک ها:

 

 

نوع بیماری

 

 

عامل اصلی

 بیماری

 

 

نیاز به آنتی بیوتیک

باکتری

باکتری یا ویروس

ویروس

گلودرد استرپتوکوکی

ü

 

 

دارد

سیاه سرفه

ü

 

 

دارد

عفونت مجاری ادراری

ü

 

 

دارد

عفونت سینوسی

 

ü

 

ممکن است

عفونت گوش میانی

 

ü

 

ممکن است

سرماخوردگی ساده / آبریزش بینی

 

 

ü

ندارد

گلودرد به جز استرپتوکوک

 

 

ü

ندارد

آنفلوانزا

 

 

ü

ندارد