مقاومت آنتی بیوتیکی چیست؟

آنتی بیوتیک چیست؟

 • آنتی بیوتیک ها داروهایی هستند که برای درمان یا پیشگیری از بیماری هایی که عامل باکتریایی دارند استفاده می شوند.

 • آنتی بیوتیک ها باعث توقف رشد یا از بین رفتن باکتری ها می گردند.

 • آنتی بیوتیک ها این عمل را از روش های مختلفی چون از بین بردن دیواره سلول باکتری یا مهار تولید انرژی از گلوکز درون سلول باکتریایی انجام می دهند.

what is antibiotic resistance 31

مقاومت آنتی بیوتیکی چیست؟

 • مقاومت آنتی بیوتیکی پدیده ای است که طی آن باکتری ها توانایی خود برای بقا در برابر آنتی بیوتیک هایی که قاعدتا می بایست باعث از بین رفتن یا توقف رشد آنها می شود را افزایش می دهند.

 • باکتری های مقاوم شده در برابر آنتی بیوتیک می توانند با وجود قرارگرفتن در معرض این دارو، آزادانه رشد کرده، تکثیر شده و حتی باعث عفونت شوند.

 • مقاومت آنتی بیوتیکی مشکل اصلی بر سر راه درمان بیماری های عفونی است که به واسطه باکتری ایجاد شده اند.

 • نتیجه این پدیده آن است که آنتی بیوتیک ها نمی توانند برای درمان عفونت های خاص اثربخشی لازم را داشته باشند.

 • مقاومت آنتی بیوتیکی به طور قابل ملاحظه ای بر روی توانایی ما در پیشگیری و درمان عفونت ها اثر گذاشته و موجب طولانی تر شدن طول دوره بیماری، بستری شدن و بالا رفتن نرخ مرگ و میر می گردد.

 • درک مکانیزم هایی که باکتری ها به آنتی بیوتیک ها مقاوم می شوند، یک کار کلیدی در پیشگیری از توسعه و گسترش باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک است.

 • همچنین درک این مکانیزم ها در تلاش برای جلوگیری از مقاوم شدن باکتری ها در برابر هر گونه درمان ضد باکتریایی که ممکن است در آینده تولید شود بسیار با اهمیت است.

what is antibiotic resistance 32

چگونه مقاومت آنتی بیوتیکی به وجود می آید؟

 • مقاومت آنتی بیوتیکی به علت تغییرات یا جهش ها، در DNA باکتری ها یا دستیابی به ژن های مقاوم به آنتی بیوتیک از طریق دیگر گونه های باکتری به واسطه انتقال ژن افقی رخ می دهد.

 • این تغییرات موجب نجات باکتری از دست آنتی بیوتیک هایی که برای از بین بردن آنها طراحی شده است می گردد.

 • این بدان معناست که زمانی که از آنتی بیوتیک استفاده می شود، باکتری هایی جهش نیافته از بین رفته و باکتری های مقاوم بدون مشکل باقی می مانند.

 • باکتری مقاوم به آنتی بیوتیک، قادر به تولید و تکثیر حتی باکتری های مقاومتر بیشتری نسبت به  آنتی بیوتیک ها هستند.

 • وجود گونه های مقاوم به این معناست که آنتی بیوتیک ها یا داروهایی که به منظور از بین بردن باکتری ها طراحی شده اند دیگر قادر به انجام وظیفه خود نبوده و به آنها اجازه می دهند با سرعت گسترش یافته و سلامت عمومی را در خطر قرار دهند.

 • زمانی که این اتفاق می افتد، دانشمندان ناگزیر به توسعه گونه های جدید آنتی بیوتیکی هستند که باکتری ها نسبت به آنها مقاوم نشده اند.

what is antibiotic resistance 33

این جمعیت باکتری های تقسیم شده است.

هنگام تقسیم، یکی از باکتری ها با تغییر و جهش در DNA خود باعث شروع پدیده مقاومت آنتی بیوتیکی می شود.

زمانی که از آنتی بیوتیک استفاده می شود، تمامی باکتری های حساس از بین می روند.

در این هنگام، باکتری مقاوم شده در برابر آنتی بیوتیک دست نخورده باقی می ماند.

باکتری مقاوم شده قادر به تقسیم و رشد باکتری های مقاوم در برابر آنتی بیوتیک است.

what is antibiotic resistance 34

چرا مقاومت آنتی بیوتیکی تا این حد اهمیت دارد؟

 • مقاومت آنتی بیوتیکی یک مشکل جدی و رو به رشد در داروهای مدرن به شمار می رود.

 • استفاده بیش از حد از آنتی بیوتیک ها در سال های اخیر نقش مهمی در افزایش شیوع این پدیده داشته است.

 • قرارگیری مکرر باکتری ها در معرض آنتی بیوتیک ها موجب ظهور و گسترش مقاومت بیشتر می شود.

 • متاسفانه آنتی بیوتیک ها اغلب برای شرایط جزئی که می توانند به راحتی به خودی خود بهبود یابند تجویز می شوند و چون علائم بیماری به سرعت بهبود می یابد، بیماران از ادامه طول درمان صرفنظر می نمایند.

what is antibiotic resistance 35 

برای جلوگیری از بروز بیشتر مقاومت آنتی بیوتیکی، اقداماتی لازم است تا پیش از تجویز از نیاز مبرم به آنتی بیوتیک اطمینان حاصل کرده و همچنین طریقه مصرف صحیح صورت پذیرد.