افزایش خطرات قلبی در صورت استفاده زیاد از آنتی بیوتیک

طبق گزارشات محققان، استفاده زیاد از برخی آنتی بیوتیک ها موجب افزایش اندک اما قابل تامل سکته های قلبی می گردد. این آنتی بیوتیک ها که به آن ها ماکرولیدها گفته می شود برای درمان عفونت هایی چون ذات الریه، برونشیت و برخی بیماری های منتقله از راه جنسی مصرف می شوند.

گفته می شود محققان برای دست یافتن به این نتیجه، 33 تحقیق از سال 1966 الی 2015 که شامل بیش از 20 میلیون بیمار است را بررسی کرده اند. در این تحقیقات، محققان بیمارانی که ماکرولیدها، دیگر انواع آنتی بیوتیک یا هیچ آنتی بیوتیکی را مصرف کرده اند را با یکدیگر مقایسه نموده اند.

ماکرولیدها شامل آنتی بیوتیک های اریترومایسین، آزیترومایسین و کلاریترومایسین هستند.

Widely used antibiotics may raise heart risks 01

 

نتیجه این تحقیقات حاکی از ارتباط اندک اما از لحاظ آماری قابل ملاحظه ای بین مصرف ماکرولیدها و افزایش خطر سکته ناگهانی قلبی بود. البته در نظر داشته باشید این بررسی رابطه علت و معلولی اثبات شده ای بین این داروها و سکته قلبی را عنوان نکرده است.

دکتر سو هوا وو، از بخش قلب و عروق بیمارستان دانشگاه گوانژو در این تحقیق نوشته است: " خطرات قطعی سکته ناگهانی قلبی و فوت های قلبی اندک است بنابراین احتمال دارد مسئله چندان مهمی به نظر نرسد. اما از آنجایی که ماکرولیدها یکی از شایع ترین گروه از آنتی بیوتیک های مصرفی هستند و سالانه میلیون ها نفر چنین داروهایی برایشان تجویز می شود، مجموع مرگ و میرهای ناگهانی قلبی یا تاکیاریتمی بطنی ممکن است چندان هم ناچیز نباشد."

Widely used antibiotics may raise heart risks 02

حدودا از هر 1 میلیون دوره درمانی در بیمارانی که ماکرولید را مصرف ننموده اند 80 مورد ضربان سریع قلب مشاهده گردیده که به مرگ قلبی منجر شده است.

اما استفاده کنونی از ماکرولیدها منجر به 118 مورد دیگر علاوه بر آن 80 مورد از تاکی آریتمی بطنی یا مرگ ناگهانی قلبی در هر 1 میلیون دوره درمانی شده است. طبق نظر محققان، استفاده های پیشین از ماکرولیدها و استفاده از دیگر آنتی بیوتیک ها ارتباطی با افزایش خطرات قلبی ندارد.

Widely used antibiotics may raise heart risks 03

خلاصه این تحقیق نشان می دهد یک نفر از هر 8500 نفری که با ماکرولیدها درمان شده است دچار مشکلات ریتم قلب گردیده و یک نفر از هر 30000 نفر جان خود را از دست داده است.

امروزه، مقاومت آنتی بیوتیکی تهدیدی برای سلامت عمومی محسوب می شود و گزینه های درمانی جدید به صورت هراس انگیزی اندک هستند. از دست دادن تمام آنتی بیوتیک ها ممکن است منجر به عدم توانایی مبارزه با عفونت ها شود. اما در نهایت سال ها زمان لازم است تا عواقب نبودن این داروها درک گردد.